Inspiracje dla biznesu

Jacek Skrzypczyński, PCC ICF
executive leadership coach

Witam serdecznie,

Jak może wiecie, tego lata prowadzimy badania na temat wdrażania kultury coachingowej w organizacjach. Dlatego też przedstawiam Wam wszystkim ważny artykuł na ten temat.

Tych, którzy pracują w większych firmach na stanowiskach HR, zapraszamy również do skorzystania z wyników badań poprzez wypełnienie krótkiego formularza.

Więcej informacji na naszej stronie www.AdventureforThought.com – tutaj.

Pozdrawiam Was z konferencji Bigger Game w Nowym Jorku.

Fundamenty kultury coachingowej
co to jest i jakie są korzyści?

Jest to kultura zarządzania, w której kompetencje miękkie, jakimi posługuje się coach, są powszechnie i umiejętnie stosowane. O powszechności tej kultury decyduje ilość osób, która posługuje się tymi kompetencjami, natomiast jej jakość zależy od poziomu opanowania i stosowania tychże kompetencji. Potrzeba budowania kultury coachingowej w organizacjach rodzi się z obecnie istniejących problemów w firmach, wizji lepszej przyszłości, oraz badań, które potwierdzają, że kultura ta jest wysoce efektywna w osiąganiu wyników przez przedsiębiorstwa.

Pokrewna nazwa dla takiej kultury to kultura leadership, ale pojęcie kultury coachingowej jest ściślejsze. Mówiąc inaczej, każdy ma dążyć do stawania się liderem – czyli do jak najlepszego opanowania kompetencji, które prowadzą do jak największej świadomości i odpowiedzialności (czyli kompetencji coacha-lidera).  O jakości kultury coachingowej funkcjonującej w organizacji decyduje efektywność wdrażania i stosowania tych kompetencji we wszelkich działaniach ludzi i firmy – niekoniecznie ilość prowadzonych coachingów w organizacji.

O jakich kompetencjach mówimy i w jakim zakresie?

Self-leadership

 • Nastawienie na stałe rozwijanie siebie i innych (learning culture)
 • Świadomość swoich zachowań, postaw, przekonań i nawyków
 • Wykorzystanie swoich mocnych stron i talentów dla dobra organizacji

Co-leadership

 • Inteligentne społecznie zarządzanie innymi, w tym zespołami
 • Tworzenie długofalowych, partnerskich relacji z innymi dla dobra biznesu
 • Budowanie zaufania i pozytywnej atmosfery we wszelkich sytuacjach

Team/Organizational leadership

 • Otwarta komunikacja pomiędzy wszystkimi szczeblami organizacji
 • Myślenie systemowe i synergiczne – zmiana orientacji z Ja na My
 • Dominacja coachingowego stylu zarządzania – menedżer coachem-liderem

Każda z powyższych kompetencji wymaga opanowania szeregu umiejętności i nabycia postaw coacha-lidera, co czyni proces trudnym w implementacji, wymagającym szerokiej wiedzy merytorycznej i delikatności w pracy z ludźmi. Pomimo tych wyzwań organizacje, które się tego podjęły, odczuwają szereg korzyści, zarówno w aspekcie personalnym, jak i biznesowym – w tym poprawy wyników.

Główne korzyści wdrożenia kultury coachingowej

 • Poprawa koncentracji na tym co się dzieje – zwiększenie świadomości
 • Poprawa relacji – 1 na 1 i pomiędzy jednostkami organizacyjnymi – synergia
 • Zmiana postaw z negatywnych na pozytywne – lepsza energia w organizacji
 • Poprawa skupienia na tym co ważne – strategiczne myślenie
 • Wczesne wykrywanie problemów i zagrożeń – zapobieganie konfliktom

Jakie jest ryzyko dla firm, które nie wdrożą kultury coachingowej?

 1. Firmy te będą mniej innowacyjne – ponieważ bazując na pojedynczych osobach poszukujących efektywnych strategii rozwoju firmy (menedżerowie), nie angażują kreatywności wszystkich pracowników. Kultura coachingowa tworzy środowisko, gdzie każdy ma możliwość systematycznego doskonalenia i wdrażania własnych pomysłów.
 1. Firmy te nie wykorzystają pełnego potencjału swoich ludzi. Przy obecnym tempie rozwoju, wyzwań jakie stwarza rynek, firma, która nie będzie w 100% korzystała z talentów swoich ludzi, przegra z tymi firmami, które stworzą warunki pracy zgodne z kulturą coachingową.
 1. Firmy te stracą najlepszych pracowników, ponieważ taka praca nie będzie dla nich motywująca. Dotyczy to w szczególności wiedzy pracowników, którzy mają coraz wyższe wymagania co do warunków pracy i możliwości rozwoju i z łatwością odchodzą do pracodawców lepiej przygotowanych do tego, aby ich docenić i stworzyć warunki do rozwoju.

Jak widać, wdrożenie kultury coachingowej nie jest luksusem, a warunkiem niezbędnym do tego, aby firma mogła być konkurencyjna na rynku i mogła przetrwać oraz efektywnie się rozwijać. Kultura organizacji zawsze wpływa na motywację pracowników, skuteczność menedżerów oraz wyniki przedsiębiorstwa.

Jak w takim razie zabrać się do dzieła? Jak przygotować organizację na tego rodzaju zmianę? Jak poznać czy organizacja jest gotowa do takiej zmiany?  Jak przekonać zarząd i menedżerów do takiego podejścia? O tym opowiemy w nagraniach audio, które specjalnie dla Państwa przygotujemy w ciągu następnych miesięcy. Zapraszamy do miłego i owocnego słuchania.

Jacek Skrzypczyński
z Elżbietą Krokosz
AfT leadership & strategy