Dobry wybór

Klienci

 

Przeczytaj opinie uczestników naszych programów oraz studium przypadku.

Opinie Menedżerów

„Jestem pod ogromnym wrażeniem ćwiczeń AfT. Dały bardzo dużo do myślenia mi i całej grupie. W prosty sposób mogłem to przełożyć na działanie swoje i firmy, wyciągając mnóstwo wniosków.”
— Mirosław Płuciennik, Mistrz Produkcji, Volvo Polska

„Wspaniały trening wyzwalający energię i zwiększający efektywność zespołu. Przyczynił się do poprawy komunikacji i zwiększenia zaufania pomiędzy członkami zespołu. Mając takie doświadczenie łatwiej będzie nam wspólnie pracować nad kolejnymi zadaniami.”
— Raf Jansen, Plant Director, GE Power Controls

„Firma AfT realizowała liczne projekty dla pracowników      i dyrektorów firmy Viessmann z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Projekty te spotykały się każdorazowo z bardzo dobrym przyjęciem, co potwierdzają formularze ocen. Z prawdziwą przyjemnością możemy                     polecić usługi AfT.”
— Artur Ulrich, Dyrektor Generalny, Viessmann Europa Wsch.

„Techniki i ćwiczenia, jakich nigdy wcześniej nie doświadczyłem, chociaż wielokrotnie brałem udział w ciekawych szkoleniach. To był niezwykły program, który odsunął nas od codziennych obowiązków po to, aby zastanowić się nad naszą pracą i sposobami, które w przyszłości pozwolą nam pracować jeszcze lepiej.”
— Benjamin Miekisiak, Quality Manager, General Electric

Z ankiet uczestników

Co zespół osiągnął podczas programu?
„Z dwóch zespołów powstał jeden, wspólnie dążący do celu. Możliwość głębokiej analizy gdzie się znajdujemy i gdzie podążamy. Zauważyliśmy sporo rzeczy fundamentalnych. Mogę powiedzieć, że w tej chwili nie ma podziału na „MY”  i „ONI”. Zacząłem szukać sojuszników do głębokich zmian w przedsiębiorstwie. Zobaczyliśmy zespół i firmę jak w lustrze i rozpoczęliśmy proces zmian.”

 Personel AfT
„Bardzo profesjonalni, umiejętnie słuchający, niezwykle ciepli i życzliwi. Mam do nich zaufanie. Potwierdzili moje przeczucia w ich kompetencje, a przede wszystkim serce do pracy. Wszystkie projekty i omówienia przygotowują perfekcyjnie.”

 Program w jednym zdaniu
„Nareszcie przerabialiśmy to, czego brakuje NAM. Znakomity pokaz profesjonalnej roboty. Trudny, wymagający, dużo zmienił we mnie i w zespole. Wspaniała lekcja praktycznej psychologii. Intelektualna przygoda ucząca więcej niż rok studiów o zarządzaniu. Jest to bardzo potrzebne. To doświadczenie, które zapamiętam do końca życia. Tak naprawdę to nie ma na to słów!”

Jak program pomoże Ci usprawnić Twoje działanie             w pracy?
„Przez zgranie z zespołem, większą pewność siebie, głębsze poznanie współpracowników, lepsze poznanie zasad funkcjonowania organizacji. Jest dobrą lekcją pokory, wyzwala szczere rozmowy, pokazuje nasze mocne i słabe strony, poprawia współpracę i komunikację w zespole. Pozwolił zidentyfikować przyczyny powstawania naszych problemów, przekazał wiedzę uniwersalną. Teraz w pełni wiem, co to jest: planowanie, dyscyplina, współpraca. Pozwolił nam wreszcie opracować dobrą wizję i strategię co zaowocuje przez wiele następnych lat.”

Współpraca z AfT

Co zyskujesz

  • Partnera doświadczonego we wspieraniu korporacji                 w podejmowaniu nowych wyzwań i rozwiązywaniu problemów na różnych rynkach i w wielu branżach;
  • Doskonale przygotowane programy prowadzące do osiągania przełomowych rezultatów biznesowych (potwierdzone wynikami pomiarów);
  • Najwyższe standardy obsługi klienta powstałe na bazie doświadczeń kanadyjskich, brytyjskich i wielu innych;
  • Bezpieczeństwo i poufność współpracy – etyczne podejście do wszelkich kontaktów i działań;
  • Możliwość korzystania ze światowej sieci partnerów oraz zamawiania programów w najatrakcyjniejszych miejscach w Europie i na świecie;
  • Atrakcyjne i skuteczne metody edukacyjne oparte na “experiential and action learning”, “blended training” oraz “co‑active coaching”;
  • Najlepszych coachów i trenerów* z pasją do pracy z ludźmi oraz dogłębnym zrozumieniem psychologii zarządzaniaprocesów biznesowych.

* np. trener roku według klientów (wg magazynu Forbes)

Referencje

Studium przypadku

N

Akademia Liderów dla Managerów z 6 kontynentów

Globalna firma ochrony osób i mienia, region Europa/Azja/Afryka, zgłosiła się do AfT w celu przygotowania i przeprowadzenia programu „leadership” dla aktualnych i potencjalnych szefów operacyjnych na kilkunastu nowych rynkach, na które firma miała wejść. Uczestnicy reprezentowali 6 kontynentów i zarządzali zespołami do 5000 ludzi.

Na etapie konsultacjitworzenia programu AfT doradzał przy adaptowaniu modelu kompetencji liderskich do potrzeb selekcji uczestników i samego programu, jak również przygotowania liderów, ich szefów oraz firmy do przeprowadzenia programu i zaplanowania kariery liderów – tak, aby dał on jak największe efekty.

AfT stworzyło następnie 3-etapowy program liderski, opierający się na koncepcji od uczenia się, przez wyzywające działania testujące, do wdrożenia w życie dużego projektu. Ponieważ uczestnicy mieli sprawdzić w międzynarodowymmiędzykulturowym środowisku każdy etap programu został zaplanowany na inny kraj.

Program rozpoczął 3.5 dniowy leadership seminar – połączenie elementów teorii z praktyką ćwiczeń oraz warsztatów z autorytetami w dziedzinie przywództwa. Podczas 6-dniowego leader challenge uczestnicy musieli wykonać wiele trudnych projektów, pokonać różne przeciwności i przedyskutować wiele ważkich tematów – w specjalnym scenariuszu działania w obcym kulturowo środowisku – w jakim mieli się znaleźć na późniejszych kontraktach. Na zakończenie nowo powstały zespół liderów zaprojektował i wykonał projekt CSR, poprzedzony specjalnie zaplanowanym „okresem refleksjioceny” mającym na celu zwiększenie świadomości słabych  i silnych stron liderów, efektywności osobistej i biznesowej oraz przyjmowanych ról w zespole.

Pomiędzy etapami prowadziliśmy coaching celów, działania i wdrożenia dla wszystkich uczestników, który pomógł im pokonać indywidualne bariery rozwoju. Liderzy brali również udział w sesjach action learning w małych grupach podczas których wymieniali się doświadczeniami z wdrażania podjętych zobowiązań indywidualnych i informacją zwrotną na temat ich „performance”.

Efektem programu wśród uczestników było zwiększenie kompetencji przywódczych oraz pewności siebie jako lidera, większa chęć podjęcia się misji biznesowych w „trudnych krajach” oraz duża satysfakcja z przynależności do elity firmy i możliwości rozwoju. Stworzona została wspierająca się wzajemnie siatka sukcesorów w organizacji, która będzie przydatna nie tylko do zdobywania nowych rynków, ale również jako „pierwsza rezerwa” na starych rynkach. Zamawiający planuje już następną wersję programu z AfT.

N

Konsolidacja dyrektorów wokół celów

Zarząd zagranicznej korporacji produkcyjnej o skomplikowanej strukturze postanowił skonsolidować Management Team wokół wspólnych celów, poprawiając komunikację i współpracę pomiędzy członkami team’u.

Analiza sytuacji wykazała, że stary system zarządzania wykreował bariery komunikacyjne oraz znacznie osłabił współpracę pomiędzy niektórymi fabrykami i poziomami zarządzania – przyczyniając się do powstania niechęci lub nawet konfliktów pomiędzy jednostkami.

Zarząd zdecydował się na 3,5-dniowy program wyjazdowy, wypełniony nauką metodą „przez doświadczanie” w terenie i w sali, budującą zaufanie, otwartość i zrozumienie pomiędzy członkami zespołu oraz rozmowami na temat sposobów oraz strategii współpracy. Program zakończył się ustaleniem najważniejszych wartości team’u oraz stworzeniem „mapy celów i działań team’u”. Uczestnicy wyjechali pełni entuzjazmu z przeprowadzonego procesu i z planem pozytywnych zmian, który jest w tej chwili z zaangażowaniem wdrażany.

N

Efektywność zakładu produkcyjnego

Znana firma z branży motoryzacyjnej poprosiła nas o pomoc w poprawieniu efektywności produkcji oraz współpracy pomiędzy liniami i działami w dużej fabryce produkcyjnej. Projekt dotyczył wszystkich mistrzów, liderów linii oraz kierowników działów, z dyrektorem produkcji włącznie.

Rozmowy i ankiety pokazały duże różnice w stylu pracy szefów linii i kierowników, wynikające  z różnego rozumienia ról kierowniczych oraz różnic w rodzaju i skali odpowiedzialności za produkcję. Działy fabryki nie pracowały w sposób synergiczny – należało zmienić podejście mistrzów do komunikacji poziomej i wzajemnej współpracy. Nasz program obejmował analizę sytuacji w poszczególnych działach, przygotowanie programu uwzględniającego sytuację kierowników, coaching zwiększający zaufanie i otwartość pomiędzy mistrzami oraz zadania projektowe wzmacniające umiejętności zarządcze mistrzów i komunikację na całej produkcji.

Projekt zakończył się sukcesem: zainspirowani do zmian uczestnicy odkryli mocne i słabe strony swojego zarządzania, dokonali zmian na lepsze – wzrosła wydajność oraz zadowolenie pracowników. Po naszym szczegółowym raporcie, dokonano również kilku znaczących zmian organizacyjnych, prowadzących do znacznej poprawy rezultatów; zostaliśmy również zaproszeni do selekcji najlepszych liderów na nowych kierowników rozwijającej się fabryki.

N

Tworzenie wizji i misji

Zarząd międzynarodowej firmy logistycznej zgłosił się do nas celem pozyskania facylitatora na „vission session” dla dyrektorów, natomiast dział HR szukał organizatora programu „FUN outdoor” dla dyrektorów, aby odpoczęli po wytężonej pracy. Analiza sytuacji wykazała, że zespół współpracuje poprawnie, ale w firmie istnieją problemy związane z wprowadzonymi zmianami oraz z niedokończoną strategią. Naszą propozycją było przeprowadzenie jednego programu w 3ch fazach:

1. inspiracji przez zadania typu outdoor, aby zwiększyć zaufanie i zrozumienie w zespole oraz pobudzić uczestników do refleksji i dialogu

2. analizy obecnych i pożądanych zasobów, wizerunku i strategii firmy

3. tworzenia wizji na podstawie tej analizy.

Dzięki dużej otwartości grupy uzyskanej podczas fazy 1, sondaże, dyskusje i analiza SWOT, przeprowadzone w fazie 2, pozwoliły na wykrycie wielu istotnych problemów oraz sposobów ich rozwiązania w atmosferze sprzyjającej odpowiedzialności za wspólne decyzje i wdrożeniu proponowanych zmian. Po przerwie, wypełnionej zadaniem pobudzającym kreatywność, grupa opracowała treść wizji i misji firmy. Dzięki takiemu procesowi dyrektorzy skupili się nad tym, co najważniejsze: priorytetami firmy, własną współpracą, sposobami angażowania załogi, oraz konkretną wizją przyszłości.

N

Fuzja firm

Dwie znane korporacje światowe, o odmiennej kulturze organizacyjnej, postanowiły się połączyć. Ze względu na wagę przedsięwzięcia zaangażowano nas do przeprowadzenia spotkania roboczo – integracyjnego dla dyrektorów obu firm w celu wzajemnego poznania się, akceptacji zmian, wypracowania zasad współpracy oraz przedyskutowania strategii. Ze względu na skalę fuzji i potrzebę docenienia menedżerów spotkanie odbywało się w egzotycznej lokalizacji o wysokiej atrakcyjności.

Program obejmował przygody zespołowe połączone z samodzielnym zwiedzaniem okolic – ułatwiające poznanie się i zgranie nowego zespołu, gry strategiczne w obcym kulturowo terenie  – pomagające wypracować wspólne pomysły i wizję przyszłości, oraz sesje wymiany doświadczeń i wypracowywania zasad współpracy bazujące na doświadczeniach ze wspólnych ćwiczeń. Dzięki wyjazdowi kluczowe osoby z obu firm poznały się i polubiły, a proces fuzji organizacyjnej nabrał znacznego przyspieszenia.

N

World class manufacturing

Znana międzynarodowa firma produkująca napoje postanowiła zwiększyć efektywność zespołów pracowniczych poprzez wdrożenie wieloletniego programu World Class Manufacturing dla działów produkcji w swoich zakładach. Program obejmował tematy z zakresu: team management, team building, team effectiveness, conflict resolution, organizing meetings, cross culturalintegration, leader’s academy. Każdy z zakładów miał inną historię i inną kulturę organizacyjną. Firmie zależało na wprowadzeniu jednolitych i wysokich standardów pracy, porównywalnych z japońskimi. Duża część szkoleń prowadzona była wewnętrznie przez pracowników firmy, do części zaproszono AfT. W pierwszym etapie projektu AfT przeprowadziło szkolenia metodą „nauki przez doświadczanie” dla ok. 180 osób, pracując, między innymi, nad zmianą postaw na bardziej otwarte na ciągłe uczenie się i poprawianie procesów oraz nad poprawą współpracy między 3-ma zmianami na liniach. Niedługo po zakończeniu programu zanotowano 300% spadek czasu trwania przerw nieprodukcyjnych. Wynik ten został osiągnięty dzięki zwiększeniu poczucia odpowiedzialności pracowników za całość procesu produkcji oraz lepszej komunikacji pomiędzy zmianami.

W kolejnym etapie WCM, AfT pracowała z 240 pracownikami, nie objętymi dotychczas procesem, w tym ze wszystkimi pracownikami nowo przejętego przez firmę zakładu, w którym dokonywano wielu zmian organizacyjnych oraz personalnych. Z różnych względów były to potencjalnie najtrudniejsze grupy do przeszkolenia i zmiany postaw pracowniczych. Tematyka zajęć obejmowała efektywność zespołową, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie skutecznych spotkań, jak również reintegrację grup po głębokich zmianach strukturalnych. Ze względu na ograniczony do kilkudniowych przerw w produkcji czas na zajęcia, szkolenia były prowadzone dla bardzo dużych grup (podzielonych na małe grupy pracujące równolegle z wieloma trenerami). Szkolenia zakończyły się bardzo dobrymi wynikami. W tygodniach, które nastąpiły po szkoleniu, nowo przejęty browar zanotował wyraźny wzrost wysokiej już wydajności produkcji (przy braku innych zauważalnych czynników, które mogłyby na nią wpłynąć). Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest otwarta komunikacja i nastawienie na długofalową współpracę pomiędzy kadrą firmy zlecającej i AfT.

Kontakt

    +48 603 649 129