Oferta

Organizational culture

 

„Poprawa wiąże się ze zmianami, doskonałość wiąże się z częstymi zmianami.”

— Winston Churchill

Ludzki wymiar zarządzania strategicznego

Budujemy synergię            w organizacji

Wszystkie organizacje potrzebują zdyscyplinowanego myślenia, zdyscyplinowanych ludzi oraz strategicznego i systemowego podejścia. AfT koncentruje się na ludziach i rezultatach w zarządzaniu strategicznym. Nasza kadra ma szerokie doświadczenie we wspieraniu lokalnych i międzynarodowych przedsiębiorstw w podejmowaniu  nowych wyzwań.

Będąc dogłębnie świadomi trudności, na które napotykają menedżerowie, wspieramy ich w pokonywaniu barier                       i osiąganiu celów. Dzięki głębokiej znajomości psychologii motywacji, procesów biznesowych i najnowszych metod zarządzania, pomagamy klientom osiągać przełomowe rezultaty – potwierdzone ich opiniami oraz wynikami pomiarów.

Zarządzanie strategiczne

Szczegóły

Strategiczne zarządzanie organizacją

Rezultaty naszych działań

 • Systemowe kształcenie liderów i talentów w organizacji
 • Konsolidacja kadry i całej firmy wokół wizji i celów
 • Usprawnianie pionowej i poziomej komunikacji
 • Budowanie kultury leadership i coachingowej
 • Kształtowanie świadomości i kultury organizacyjnej
 • Tworzenie i wdrażanie wizji, misji i wartości organizacji
 • Przygotowywanie organizacji do wdrażania zmian
 • Opracowywanie, rozwój i wdrażanie strategii ludzkiej
 • Wzmacnianie współpracy pomiędzy działami

Budujemy kulturę organizacji

Przykład – Zmiana kultury w 3-ch fabrykach, ponad 600 osób

Lider rynku, branża FMCG – Kompania Piwowarska – 5 lat

 • Trening w zakresie budowy zespołów i pracy zespołowej
 • Współpraca i komunikacja pomiędzy zmianami
 • Znajdowanie luk w efektywności i sposobów poprawy
 • Akademia liderów z assessment i oceną
 • Trening dla coachów wewnętrznych i superwizja
 • Team coaching dla performance menedżerów

Referencje

„AfT przeprowadziło strategiczny program rozwoju przywództwa w naszej organizacji. Program pozwolił zmienić nastawienie kadry do zarządzania, umożliwiając poprawienie wyników i poszerzając horyzont możliwości całej organizacji.”

Vera Marega, Regionalny dyr. HR, G4S Europe

Kontakt

  +48 603 649 129