Oferta

Team development

 

„Ludzie zjednoczeni są silni. Ludzie podzieleni są słabi.”

— Sun Tsu

Wzbudzamy zaangażowanie

Budowanie i rozwój skutecznych zespołów

Jak tworzyć programy, które nie tylko są atrakcyjne, ale również niezwykle skuteczne?

Jest to trudne, ponieważ na rynku ciągle brakuje ekspertów      w prowadzeniu grup, posiadających umiejętności coachingowe  i jednocześnie trenerskie. Nasze międzynarodowe doświadczenie w team development oraz metody „experieltial” pomagają nam osiągać długofalowe, systemowe rezultaty podczas budowy nowych i rozwoju funkcjonujących zespołów.

team development

Szczegóły

Rozwój zespołów

Rezultaty naszych działań

 • Budowanie efektywnego zespołu – tworzenie synergii                 w grupie
 • Konsolidacja zespołu wokół celów, wizji i strategii firmy
 • Poprawa komunikacji i przepływu informacji pomiędzy zespołami
 • Zarządzanie wynikami przez menedżerów (performance mgt.)
 • Konsolidacja zespołów międzykulturowych
 • Konsolidacja działów i departamentów oraz regionów
 • Zarządzanie zmianą, konfliktem lub kryzysem
 • Wsparcie zespołów przy fuzji i zmianach organizacyjnych

Komunikacja i praca zespołowa pomiędzy działami

Przykład programu

branża produkcyjna – proces 6 miesięczny

 1. Spotkania przygotowawcze z uczestnikami
 2. Warsztaty dla zespołów menedżerskich 3 fabryk
 3. Warsztaty dla działów (m.in. logistyka , finanse, produkcja, utrzymanie ruchu, LM, jakość, GPO)
 4. Spotkania follow-up i badanie rezultatów
 5. Zaplanowanie działań na przyszłość

Referencje

„Eksploruj nie odkryte obszary swojego zespołu i siebie, a później czerp z nich garściami. Dostaniesz więcej niż się spodziewasz. Program Konsolidacji Zespołu z AfT przerósł moje wszelkie oczekiwania. Jestem dumny ze swojego zespołu.”

Łukasz Socha, Finance Senior Manager, Whirlpool

Kontakt

  +48 603 649 129