Firma AfT leadership & strategy – zaprasza na
Ogólnopolskie Badania – „Strategiczne Wykorzystanie Coachingu w Organizacji”

  • dla kogo coaching?
  • w jakich obszarach coaching?
  • menedżer – coachem?
  • największe wyzwania w stosowaniu coachingu w organizacjach?
  • wewnętrzny czy zewnętrzny coach?
  • wdrażanie wewnętrznych systemów coachingu i mentoringu?
  • strategia coachingu?
Na powyższe zagadnienia będziemy poszukiwali odpowiedzi zapraszając największe firmy w Polsce, aby podzieliły się swoimi obecnymi praktykami w tym obszarze. Benchmarking stosowanych praktyk pozwoli zastanowić się nad skutecznością wykorzystania potencjału coachingu w organizacjach oraz wypracować strategiczne podejście do stosowania coachingu w organizacji.
Szczegóły wkrótce