Dziś opiszę, jak lider/coach powinien słuchać swojego serca, aby wyzwalać się ze stanu zamknięcia w klatce emocjonalnej, poprzez aktywny leadership. Ten artykuł jest podsumowaniem książki „Anatomia pokoju”, wydanej przez Arbinger Institute.

W danym momencie, lub długofalowo, Twoje serce może być w stanie:

Spokoju

lub

Wojny

w stosunku do ludzi (konkretnych ludzi lub grupy, np. narodowości, rasy, klasy, rodziny).

Relacje międzyludzkie mogą się rozwijać, gdy Twoje serce jest w stanie spokoju.

Gdy jest w stanie wojny – relacje cierpią.

Jedno, lub dwa serca w takim stanie tworzą konflikt, który nabiera na sile i się rozszerza.

Klatki emocjonalne:

Twoje serce jest w stanie wojny z kimś, kiedy myślisz o tej osobie poprzez filtry własnych przekonań i emocji – które zamykają Cię w negatywnej klatce emocjonalnej.

Klatki emocjonalne są błędnie tworzone przez nasz umysł –­­ są swoistym cieniem naszego ego, podświadomym stanem, który jednak  jest zauważalny dla osób
z naszego otoczenia.

Patrzenie z wnętrza negatywnej klatki emocjonalnej – jest typowe w konflikcie i jest bolesne zarówno dla patrzącego (nieświadomie) jak i dla tego, na którego ktoś negatywnie patrzy.

4 najpopularniejsze klatki emocjonalne (eng. box), w których się sami zamykamy to:

– Jestem lepszy od ciebie
– Zasługuję na więcej
– Jestem gorszy od ciebie
– Muszą mnie widzieć jako…

Efekty bycia w klatce emocjonalnej:

Bycie w klatce emocjonalnej oślepia. Nie jesteś w stanie widzieć poprawnie, ponieważ jesteś w niewoli błędnego spostrzeżenia, opinii, osądu.  Czujesz, że racja jest po Twojej stronie.

Nie możesz zrozumieć drugiej osoby będąc zamknięty w klatce, ponieważ podświadomość się nie zgadza, krzyczy, wypiera, narzeka itd…

Możesz zacząć gardzić drugą osobą i traktować ją jak przedmiot, a nie jak człowieka. To uniemożliwia komunikację.

Wyjście z klatki:

Jedynym rozwiązaniem jest powrót do stanu spokoju poprzez uświadomienie sobie, że znalazłeś się w klatce.

Następnie, należy przeprosić tę osobę i zrobić coś, co pomoże Twojemu sercu
i naprawi wykonane szkody (przekonywanie drugiej osoby, że już jest OK albo liczenie na to, że Ci wybaczy, nie działa).

Kiedy Twoje serce jest znów w stanie spokoju, czujesz się dobrze. To uczucie przynosi ogromną ulgę.

Przywództwo w relacjach:

Przywództwo występuje poza osądami, poza stereotypami, poza klatkami.  Stworzenie więzi z innymi jest możliwe tylko wtedy, kiedy przestaniemy odczuwać potrzebę posiadania racji i przestaniemy o nią walczyć. Tylko wtedy, kiedy zobaczymy, że każdy człowiek ma prawo do tego, aby jego mądrość była szanowana i brana poważnie pod uwagę. Tylko wtedy można to nazwać relacją międzyludzką, w odróżnieniu od „umowy/kontraktu” między stronami.

Głębsza relacja wytwarza się wtedy, kiedy nie tylko szanujemy drugiego człowieka, a wręcz podziwiamy jego piękno/mądrość etc, kiedy możemy się nim zachwycić. Zdolność do takiego ”zachwytu” nad wieloma innymi (np. podwładnymi)  jest jedną
z najważniejszych cech charakteru skutecznego lidera. Przy takim liderze czujemy się wielcy, zdolni do niezwykłych czynów i bardzo zmotywowani.

Podsumowanie:

Każdy z nas wpada w negatywne klatki emocjonalne i kreuje konflikty. Mądrością lidera jest rozpoznanie tych klatek poprzez świadomość własnych emocji (serca), inteligentne wyjście z klatki oraz pomoc w tym innym. Tylko wtedy będziemy mogli tworzyć głębokie i pozytywne relacje niezbędne do spełnienia się w życiu oraz sukcesu w naszych przedsięwzięciach.

Bibliografia:
The Anatomy of Peace – Arbinger Institute

Jacek Skrzypczyński
AfT Ladership Coaching School