Oferta

Leadership development

 

„Życie jest jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę,
trzeba stale jechać do przodu.”

— Albert Einstein

Rozwijamy talenty liderów

Kształcimy skutecznych przywódców

Nasze 25-letnie doświadczenie w uczeniu przywództwa pokazało nam, że kluczem leadership development jest inspirowanie i wspieranie ich w procesie ciągłego doskonalenia siebie i organizacji. Rozpalamy w przywódcach silną wolę do bycia odpowiedzialnymi za rozwój i dajemy im wsparcie. To co jest więc ważne, to rozwój ich charakteru, rozwój ich zespołów  i komunikacja. Poszerzamy świadomość i strefy komfortu liderów w działaniu, dzięki czemu przełamują oni wewnętrzne bariery, uczą się działać proaktywnie i stają się prawdziwymi „motorami rozwoju” dla swoich organizacji.

Leadership development

Szczegóły

Przywództwo

Rezultaty naszych działań

 • Rozwój kompetencji top menedżerówzarządu
 • Pokonywanie kryzysów i przechodzenie przez zmiany
 • Nauka i sztuka inspirowania i wpływania na innych
 • Rozwój potencjału menedżerskiego u talentów
 • Zmiana orientacji z operacyjnej na strategiczną
 • Przygotowanie ludzi i teamów do sukcesji liderów
 • Przywództwo międzykulturowe i międzynarodowe
 • Przygotowanie menedżerów do roli mentorów i coachów

Rozwój top menedżerów

Przykład programu Leadership Development

Mc Cain Europe; branża produkcyjna, lider rynku– 3-letni proces

 1.  Fundamenty kierowania ludźmi w organizacjach
 2. Wideo-coaching – obserwacja nawyków liderskich
 3. Usprawnienie komunikacji pomiędzy departamentami
 4. Zarządzanie ludźmi w zmianie i w kryzysie
 5. Przewodzenie osobiste i przewodzenie w relacjach
 6. Wsparcie w planowaniu rozwoju liderów i ich zespołów

4 poziomy przywództwa

Zespół jest skuteczniejszy niż jednostka. Dlatego rozwijamy liderów w cross-funkcjonalnych zespołach, które mają potencjał dokonywania zmian w organizacji. W trakcie procesu AfT liderzy skupiają się na zasadach, celach i strategii – fundamentach stabilności i rozwoju organizacji – budując zaangażowanie pracowników i klientów. Rozwijamy liderów    na 4 poziomach przywództwa.

1.

Self-leadership

Wizja i strategia indywidualna                          + inteligencja przedsiębiorcza

2.

Co-leadership

Mistrzostwo w relacjach   i pracy z innymi 1 na 1

3.

Team leadership

Budowanie, rozwój               i utrzymywanie zespołu

4.

Organization

Dyscyplina operacyjna, systemowa i strategiczna

Kontakt

  +48 603 649 129

  Referencje

  „Nie szczędzę czasu i środków na rozwój moich ludzi. W rozwój liderów angażuję się osobiście. Warto – dzięki temu mamy rezultaty.”

  Janusz Jankowiak, CEO Bertelsmann arvato klient AfT