Rozwój zespołów

team building i team coaching

„Ludzie zjednoczeni są silni.
Ludzie podzieleni są słabi.”
Sun Tsu

Jak tworzyć programy, które nie tylko są atrakcyjne, ale również niezwykle skuteczne?

Jest to trudne, ponieważ na rynku ciągle brakuje ekspertów w prowadzeniu grup, posiadających umiejętności coachingowe i jednocześnie trenerskie. Nasze międzynarodowe doświadczenie oraz metody „experienltial” pomagają nam osiągać długofalowe, systemowe rezultaty.

Cele/Tematy/Rezultaty 
co osiągamy w pracy z zespołami

  • Budowanie efektywnego zespołu – tworzenie synergii w grupie
  • Konsolidacja zespołu wokół celów, wizji i strategii firmy
  • Poprawa komunikacji i przepływu informacji pomiędzy zespołami
  • Zarządzanie wynikami przez menedżerów (performance mgt.)
  • Konsolidacja zespołów międzykulturowych
  • Konsolidacja działów i departamentów oraz regionów
  • Zarządzanie zmianą, konfliktem lub kryzysem
  • Wsparcie zespołów przy fuzji i zmianach organizacyjnych

Przykład programu
Komunikacja i praca zespołowa pomiędzy działami
branża produkcyjna – proces 6 miesięczny

1. Spotkania przygotowawcze z uczestnikami
2. Warsztaty dla zespołów menedżerskich 3 fabryk
3. Warsztaty dla działów (m.in. logistyka , finanse, produkcja, utrzymanie ruchu, LM, jakość, GPO)
4. Spotkania follow-up i badanie rezultatów
5. Zaplanowanie działań na przyszłość

“Eksploruj nie odkryte obszary swojego zespołu i siebie, a później czerp z nich garściami. Dostaniesz więcej niż się spodziewasz. Program Konsolidacji Zespołu z AfT przerósł moje wszelkie oczekiwania. Jestem dumny ze swojego zespołu.”
Łukasz Socha
Finance Senior Manager, Whirlpool