strategia systemowa

„Poprawa wiąże się ze zmianami,

doskonałość wiąże się z częstymi zmianami.”

Winston Churchill

Wszystkie organizacje potrzebują zdyscyplinowanego myślenia, zdyscyplinowanych ludzi oraz strategicznego i systemowego podejścia. AfT koncentruje się na ludziach i rezultatach w zarządzaniu. Nasza kadra ma szerokie doświadczenie we wspieraniu lokalnych i międzynarodowych przedsiębiorstw w podejmowaniu nowych wyzwań.

Będąc dogłębnie świadomi trudności, na które napotykają menedżerowie, wspieramy ich w pokonywaniu barier i osiąganiu celów. Dzięki głębokiej znajomości psychologii motywacji, procesów biznesowych i najnowszych metod zarządzania, pomagamy klientom osiągać przełomowe rezultaty – potwierdzone ich opiniami oraz wynikami pomiarów.

Cele/Tematy/Rezultaty

co osiągamy w pracy z organizacjami

 • Systemowe kształcenie liderów i talentów w organizacji
 • Konsolidacja kadry i całej firmy wokół wizji i celów
 • Usprawnianie pionowej i poziomej komunikacji
 • Budowanie kultury leadership i coachingowej
 • Kształtowanie świadomości i kultury organizacyjnej
 • Tworzenie i wdrażanie wizji, misji i wartości organizacji
 • Przygotowywanie organizacji do wdrażania zmian
 • Opracowywanie, rozwój i wdrażanie strategii ludzkiej
 • Wzmacnianie współpracy pomiędzy działami

Proces przeprowadzania zmian

Nasze procesy doradcze realizowane są według standardu AfT – 6-stopniowego procesu:

Przykłady programów

Tworzenie i wdrażanie wartości, wizji i strategii

Lider rynku, outsourcing – arvato Bertelsmann – 4 lata, 

menedżerowie wyższego i średniego szczebla

 1. Konsolidacja zespołu Top Management
 2. Ustalanie wizji i wartości przez Top Mgt.
 3. Adaptacja strategii do wartości i wizji
 4. Tworzenie wizji/wartości przez Middle. Mgt.
 5. Konsolidacja Mid + Top oraz wspólna wizja
 6. Warsztat strategiczny – zmiany w strategii
 7. Komunikacja nowej wizji do klientów, dostawców
 8. Implementacja wizji/wartości w organizacji
 9. Program leadership development dla managerów

World Class Manufacturing – organizational change

Lider rynku, branża FMCG – Kompania Piwowarska – 5 lat

Zmiana kultury w 3-ch fabrykach,  ponad 600 osób

 1. Trening w zakresie budowy zespołów i pracy zespołowej
 2. Współpraca i komunikacja pomiędzy zmianami
 3. Znajdowanie luk w efektywności i sposobów poprawy
 4. Akademia liderów z assessment i oceną
 5. Trening dla coachów wewnętrznych i superwizja
 6. Team coaching dla performance menedżerów

„AfT przeprowadziło strategiczny program rozwoju przywództwa w naszej organizacji. Program pozwolił zmienić nastawienie kadry do zarządzania, umożliwiając poprawienie wyników i poszerzając horyzont możliwości całej organizacji.”

Vera Marega

Regionalny dyr. HR, G4S Europe