Rozwijanie talentu 

„Życie jest jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, trzeba stale jechać do przodu.”Albert Einstein

Nasze 25-letnie doświadczenie w uczeniu przywództwa pokazało nam, że kluczem do rozwoju liderów jest inspirowanie i wspieranie ich w procesie ciągłego doskonalenia siebie i organizacji. Rozpalamy w liderach silną wolę do bycia odpowiedzialnymi za rozwój i dajemy im wsparcie. To co jest więc ważne, to rozwój ich charakteru, rozwój ich zespołów i komunikacja. Poszerzamy świadomość i strefy komfortu liderów w działaniu, dzięki czemu przełamują oni wewnętrzne bariery, uczą się działać proaktywnie i stają się prawdziwymi „motorami rozwoju” dla swoich organizacji. Cele/Tematy/Rezultaty co osiągamy w pracy z liderami

  • Rozwój kompetencji top menedżerów i zarządu
  • Pokonywanie kryzysów i przechodzenie przez zmiany
  • Nauka i sztuka inspirowania i wpływania na innych
  • Rozwój potencjału menedżerskiego u talentów
  • Zmiana orientacji z operacyjnej na strategiczną
  • Przygotowanie ludzi i teamów do sukcesji liderów
  • Przywództwo międzykulturowe i międzynarodowe
  • Przygotowanie menedżerów do roli mentorów i coachów

Rezultaty biznesowe

Zespół jest skuteczniejszy niż jednostka. Dlatego rozwijamy liderów w cross-funkcjonalnych zespołach, które mają potencjał dokonywania zmian w organizacji. W trakcie procesu AfT liderzy skupiają się na zasadach, celach i strategii – fundamentach stabilności i rozwoju organizacji – budując zaangażowanie pracowników i klientów. Rozwijamy liderów na 4 poziomach:

4 poziomy przywództwa

1. Self-leadership – wizja i strategia indywidualna + inteligencja przedsiębiorcza

2. Co-leadership – mistrzostwo w relacjach i pracy z innymi 1 na 1

3. Team leadership – budowanie, rozwój i utrzymywanie zespołu

4. Organization – dyscyplina operacyjna, systemowa i strategiczna

Przykład programu Leadership Development  Rozwój top menedżerów

– Mc Cain Europe; branża produkcyjna, lider rynku– 3-letni proces

1. Fundamenty kierowania ludźmi w organizacjach

2. Wideo-coaching – obserwacja nawyków liderskich

3. Usprawnienie komunikacji pomiędzy departamentami

4. Zarządzanie ludźmi w zmianie i w kryzysie

5. Przewodzenie osobiste i przewodzenie w relacjach

6. Wsparcie w planowaniu rozwoju liderów i ich zespołów

„Nie szczędzę czasu i środków na rozwój moich ludzi. W rozwój liderów angażuję się osobiście. Warto – dzięki temu mamy rezultaty.”

Janusz Jankowiak, CEO Bertelsmann arvato klient AfT